ΑΡΧΙΚΗ » ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ » ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΑ » ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ : Θέσεις για τις προτεραιότητες του Δήμου

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ : Θέσεις για τις προτεραιότητες του Δήμου

 

Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, οι Ενεργοί Δημότες θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε τα έργα-προτεραιότητες που θεωρούμε σημαντικά για την περιοχή μας και αναμένουμε να προωθήσετε στο επόμενο διάστημα λαμβάνοντας τις σχετικές αποφάσεις και αναλαμβάνοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες προς την περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία.

Στην προτεραιοποίηση αυτή , έχουμε λάβει υπόψη τους βασικούς στόχους για την ισορροπημένη ανάπτυξη των τέως Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης αναφορικά με το παραγόμενο τουριστικό προιόν , την πρωτογενή παραγωγή και τον πολιτισμό.

1. Διάβρωση των ακτών.

Σημαντική απειλή για την ύπαρξη του παραλιακού μετώπου του δήμου μας. Επικαιροποίηση και αξιοποίηση της υπάρχουσας μελέτης και συντονισμένες παρεμβάσεις της περιφέρειας με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα. Εν τω μεταξύ ήπιες παρεμβάσεις προς αναχαίτιση του φαινομένου.

2. Βιολογικός καθαρισμός.

Αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Ξυλοκάστρου και επέκταση του μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια . Συντονισμένη δράση για σύνδεση όλων των νοικοκυριών με το αποχετευτικό σύστημα με κίνητρα και αντικίνητρα για τους δημότες . Ανάληψη δράσης για την απογραφή ικανού αριθμού κατοίκων στο Δερβένι, που θα γίνει τον Οκτώβριο , ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

3. Λειτουργία του ΧΥΤΑ με βάση τις προδιαγραφές του και αντιμετώπιση του προβλήματος των στραγγιδίων.

4. Άμεση επικοινωνία με την περιφέρεια για συμμετοχή στο σχεδιασμό που αφορά στο έργο αξιοποίησης της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής που εκχωρήθηκε από την ΓΑΙΑΟΣΕ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κάθε Δήμου με βάση την πρόταση που θα διαμορφώσει. Στο πλαίσιο αυτό πρωταρχικής σημασίας είναι η επέκταση του περιφερειακού δρόμου , από το δημαρχείο του Δερβενίου μέχρι τη Λυγιά, ώστε να μεταφερθεί η ΠΕΟ νότια και να μπορέσει να παρακαμφθεί η διέλευση του Δερβενίου για να πάψει να ασφυκτιά κυκλοφοριακά, συμβάλλοντας στην τουριστική αναβάθμισή του.

5. Άμεση λειτουργία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων στήριξης του παραγόμενου αγροτικού προιόντος , καθετοποίηση της παραγωγής , ενέργειες προώθησης και σύνδεσης του με τον τουρισμό.

6. Συνολική ανάδειξη του ορεινού όγκου , με βελτίωση των υποδομών και σύνδεση της ανεπτυγμένης ανατολικής περιοχής με την δυτική (Καρυά , Ζάχολη , Σαραντάπηχο) , ώστε να αποτελέσει με κορωνίδα τα Τρίκαλα , ενιαίο τουριστικό προορισμό .

7. Εντατικοποίηση αναφορικά με τα έργα αξιοποίησης των αποθηκών ΑΣΟ και Φραντζή στο Ξυλόκαστρο και του Ειρηνοδικείου στο Δερβένι.

8. Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την πυρασφάλεια της περιοχής, επικαιροποίηση μητρώου εθελοντών με πλήρη στοιχεία. Κοινοποίησή του σχεδίου στους δημότες με συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .

9. Κοστολόγηση όλων των ανωτέρω έργων, καταγραφή των ενδεχόμενων προγραμμάτων για ένταξή τους προς χρηματοδότηση, συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων σε συναντήσεις με άλλες αρχές ( περιφέρεια , υπουργεία κ.λ.π), αξιοποίηση των υπαρχόντων συμβούλων και έλεγχος του παραγομένου έργου από το ΔΣ.

Από την πιο πάνω καταγραφή , λείπει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού , καθώς δεν το θεωρούμε προτεραιότητα. Η θέση μας για αυτό , που θα συζητηθεί βεβαίως αναλυτικά στο ΔΣ, είναι ότι η μελέτη στην οποία βασίζεται δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη καθώς τα οικονομικά της δεδομένα και η ενεργειακή οικονομία δεν τεκμηριώνονται ενώ παράλληλα η περαιτέρω δανειακή επιβάρυνση του χρεοκοπημένου δήμου μας δεν γίνεται αποδεκτή . Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ένα μικρής κλίμακας πιλοτικό έργο ώστε να μετρηθεί σωστά η εξοικονόμηση και τα αποτελέσματα μικρού ύψους χρηματοδότησης .Θα εκτιμούσαμε την τεκμηριωμένη απάντησή σας σχετικά με τις ανωτέρω προτεραιότητες καθώς αυτό αποτελεί μέρος του δημόσιου διαλόγου που δυστυχώς δεν διενεργείται αποτελεσματικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα επακολουθήσει και άλλη επιστολή , με την οποία θα ζητούμε στοιχεία που αφορούν σε μισθωμένα ακίνητα του δήμου , παραχωρήσεις του δήμου σε ιδιώτες και συλλόγους δωρεάν ή με μικρό τίμημα καθώς και στοιχεία οφειλών των εμπλεκομένων δημοτών. Δεδομένου ότι εγκρίνουμε τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου και τους ισολογισμούς ως μέλη του ΔΣ , εκτιμούμε ότι η άρνησή με βάση τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα δεν ευσταθεί .

Επαμεινώνδας Κατσούλας

Πατρίτσια Αδαμοπούλου

Ανδρέας Τσίρμπας