ΑΡΧΙΚΗ » ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ » Με έναν εργάτη καθαριότητας η Ευρωστίνη μέσα στο καλοκαίρι

Με έναν εργάτη καθαριότητας η Ευρωστίνη μέσα στο καλοκαίρι

 

Έληξαν οι συμβάσεις των εποχικών καθαριστών και δεν ανανεώθηκαν με αποτέλεσμα η Ευρωστίνη στο σύνολό της να έχει μείνει με έναν εργάτη καθαριότητας εν μέσω καλοκαιριού και με τον πληθυσμό συνεχώς να αυξάνεται λόγω της θερινής περιόδου.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με το οποίο είχαν προσληφθεί συμβασιούχοι καθαριστές στον Δήμο μας έληξε και δεν ανανεώθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα σε πολλούς δήμους.

Σε σχετική επικοινωνία μας με τον δήμο, επιβεβαιώθηκε ότι έληξαν οι 8-μηνες συμβάσεις των καθαριστών και έχει μείνει μόνο ένας εργάτης για ολόκληρη την Ευρωστίνη. Το θέμα των 8-μηνων συμβάσεων δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου αλλά του Υπουργείου το οποίο δεν έχει ακόμα αναρτήσει κάποια ανακοίνωση σχετικά με νέες συμβάσεις για την καθαριότητα.

Αιτήματα για παράταση των συμβάσεων έχουν γίνει από πολλού δήμους και σύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο στις Περιφέρειες και στους Δήμους μετά από ερώτηση ως προς την παράταση, το Υπουργείο έδωσε την παρακάτω απάντηση : 

Ως προς τη χρονική διάρκεια και την παράταση των συμβάσεων, το Υπουργείο ορίζει τα εξής:

« (…) οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των 8 μηνών.

Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες Οικονομικές Επιτροπές έλαβαν Απόφαση σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των 8 μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ την διάρκεια αυτών μέχρι της εξάντλησης των 8 μηνών με λήψη Απόφασης της οικείας Επιτροπής. »