ΑΡΧΙΚΗ » ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ » Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση μέχρι την Δευτέρα

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση μέχρι την Δευτέρα

 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αρ. Φύλλου 138/9069 05-08-2021 που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου:

 

1. Απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές Natura, δάση, εθνικούς δρυμούς, ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ και άλση εντός οικιστικών ιστών, λόγω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης νέων πυρκαγιών. Για κάθε παράβαση πρόστιμο 1.000€

2. Απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ενδεικτικά εργασίες ή δραστηριότητες  που μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση (όπως οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορρίμματα) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (πχ. μελισσοκομία). Εκτός των ποινικών ευθυνών, το πρόστιμο για κάθε παράβαση ανέρχεται στα 10.000€