ΑΡΧΙΚΗ » ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ » «SILVER ALERT ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ»

Γράφει ο Γιάννης Κούκιος

«SILVER ALERT ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ»

 

Ευρωστίνιοι και Ευρωστίνιες,

Για δεύτερη φορά το παρών δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2021 κλήθηκε να λάβει απόφαση απευθείας ανάθεσης μελετών χωρίς να υπάρχει καμία που να αφορά την Ευρωστίνη. Δεν τηρείται ούτε καν το πληθυσμιακό κριτήριο ισόρροπης κατανομής των πόρων. Επεκτάσεις σχεδίων πόλεως και διορθώσεις σε αυτό της Λυγιάς, πράξεις αναλογισμού για τη διάνοιξη δρόμων, οριοθετήσεις ρεμμάτων, μελέτες για το λιμάνι στα Μαύρα Λιθάρια και κυρίως μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων (Ροζενών, Σκουπαίικο κτλ...), όπως στο όμορο Κιάτο (βλέπε φωτογραφίες), απουσιάζουν παντελώς από τον πρώην δήμο Ευρωστίνης μετά από 1,5 χρόνο... Η μόνη παράταξη που τελικά, παρόλες τις διαφωνίες κι άλλων συμβούλων, καταψήφισε αυτήν την αδικία ήταν οι Ορίζοντες Δημιουργίας. Επιτέλους ας γυρίσει η Ευρωστίνη στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας..