ΑΡΧΙΚΗ » ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ » Γιάννης Μητρόπουλος : Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πρωτογενής Τομέας και Αγροτική Ανάπτυξη

Γιάννης Μητρόπουλος : Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πρωτογενής Τομέας και Αγροτική Ανάπτυξη

 

Είναι γεγονός ότι, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα οποία φαίνεται ότι θα ενταθούν λόγω της υπάρχουσας υγειονομικής κρίσης, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία, στους μισθωτούς και στους εργαζόμενους. Το πιθανότερο είναι ότι, η ανεργία θα αυξηθεί, ενώ θα πληγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο σε Εθνικό επίπεδο, αλλά προφανώς με μεγαλύτερη ένταση και σε Τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στην Επαρχία.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά αρμόδιου Κυβερνητικού παράγοντα που πέρασε στα ψιλά, ο οποίος σε αποστροφή του λόγου του ανέφερε ‘’Αυτή τη στιγμή, ό,τι ξοδεύουμε είναι μελλοντικοί φόροι’’, καθώς επίσης και η προσέγγιση Δντή μεγάλης Εφημερίδας ότι, «Η επίτευξη των κανόνων που ίσχυαν πριν από τον Κορωνιό δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Τα ελλείμματα, που έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, δεν μπορούν να μειωθούν χωρίς περιοριστικά μέτρα, με προφανές πολιτικό και κοινωνικό κόστος.

Μέσα από αυτές τις συνθήκες αποδείχθηκε με σαφήνεια ότι ο Τουρισμός, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό Πυλώνα, πάνω στον οποίο βασίσθηκε και βασίζεται η ανάπτυξη της οικονομίας μας (Εθνική και Τοπική), είναι ίσως ο ποιο αδύναμος κρίκος.

Είναι επομένως άμεσα απαραίτητο να σκεφτεί, να προβληματιστεί και να αναδείξει κανείς τους τρόπους, τα μέσα και τις πολιτικές που θα στηρίξουν την κοινωνία και θα αντιμετωπίσουν την σχεδόν βέβαιη νέα οικονομική κρίση.

Προσεγγίζοντας το πρόβλημα σε Τοπικό/Δημοτικό Επίπεδο, τίθεται το ερώτημα. Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης ?? Μπορούν να συσταθούν όργανα και να διαμορφωθούν πολιτικές βασισμένες στις προβλέψεις του υφιστάμενου Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου, που θα βελτιώσουν το τοπικό οικονομικό περιβάλλον προς όφελος των Δημοτών ??

Η απάντηση είναι σαφώς ΝΑΙ.

 

Σε αυτό το πρωτόγνωρο και ασταθές περιβάλλον, καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από θεσμοθετημένες θέσεις και αρμοδιότητες, να δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αφού προηγουμένως απαντήσει στα ερωτήματα :

1) Τι ανάπτυξη θέλουμε να πετύχουμε;

2) Σε ποιους τομείς της οικονομίας πρέπει να επικεντρωθούμε για να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης;

 

Είναι δεδομένο ότι, εκτός από τον τουρισμό, βασικός τομέας πάνω στον οποίο πρέπει να βασισθεί, είναι ο Πρωτογενής.

Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθούν ενδεικτικά, μερικές από τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες/δυνατότητες, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον Αγροτικό Τομέα.

 1. Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)….
 2. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 3. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
 4. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
 5. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 6. Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
 7. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 8. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης….

 

Είναι αλήθεια ότι τις παραπάνω αρμοδιότητες, ελάχιστοι δήμοι της χώρας τις ασκούν. Γεγονός επίσης είναι ότι η αγροτική παραγωγή και μάλιστα η ποιοτική, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για πολλές τοπικές κοινωνίες, όπως επίσης και για το σύνολο της Εθνικής μας Οικονομίας.

Ο Πρωτογενής Τομέας αποτελεί ένα πυλώνα ανάπτυξης και ουσιαστικά είναι ο κύριος συντελεστής εξόδου από την κρίση. Η σχέση του πρωτογενή τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι άρρηκτη και διαχρονική.

Σε αυτόν τον ειδικότερο τομέα που περιλαμβάνει την γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, βασική ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η στήριξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, η υποβοήθηση του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εγκαταστάσεων, η προστασία της υγείας των ζώων, η προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Σήμερα ο δεσμός μεταξύ ενός προϊόντος ενός τόπου και των κατοίκων, δεν αντιπροσωπεύει απλά μια κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά αποτελεί μια σημαντική αυτοτελή Οικονομική Αξία, καθώς οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για την ποιότητα που συνδέεται με την γεωγραφική προέλευση και την τοπική παράδοση (Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Παράλληλα, ο Πρωτογενής Τομέας συνεισφέρει στη τοπική ανάπτυξη με την διασύνδεσή του και με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, επιχειρηματικότητα και προστιθέμενη αξία.

 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός διότι, η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα θα επιφέρει την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μιας και θα δημιουργήσει τις βάσεις για την έξοδο από την κρίση. Παράλληλα ανακόπτει την πληθυσμιακή αιμορραγία ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, κρατώντας τους στο τόπο που γεννήθηκαν.

 

Ο Δήμος μας είναι αναγκαίο να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα, αρκεί:

 • Να Δημιουργήσει ΤΩΡΑ, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)
 • Να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας (Θέση, Προϊόντα, κ.λ.π.)
 • Να συμβάλλει ώστε να γίνουμε εξωστρεφείς
 • Να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη μιας νέας Υπερτοπικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που αξιοποιεί τοπικά ή και περιφερειακά πλεονεκτήματα, για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων.
 • Να στηρίξει με ουσιαστικές παρεμβάσεις, τη μεταποίηση των αγροτικών μας προϊόντων.
 • Να φροντίσει για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας, για να παρέχουμε εξειδικευμένες γνώσεις στους αγρότες και τα σχήματα λειτουργίας τους.
 • Να συνδιοργανώσει και με άλλους δήμους και αγρότες, μία εκδήλωση- γιορτή αγροτικών προϊόντων, ανά περιφερειακή ενότητα, με σκοπό την ανάδειξή τους αλλά και την απόκτηση ενιαίας ταυτότητας στην Περιφέρειά μας. Παράλληλα σε συνεννόηση με τα επιμελητήρια αναζητούμε νέες αγορές, ακόμα και στο εξωτερικό.
 • Να συνεργαστούμε με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα και αξιοποιούμε τη γνώση που μπορεί να μας παρέχεται.
 • Να στηρίξει την σύσταση Ομάδων Παραγωγών. Τούτο αποτελεί και μία ευρωπαϊκή πολιτική, που πάνω από μία δεκαετία εφαρμόζεται και υποστηρίζεται χρηματοδοτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να δώσει λύση στα παραπάνω προβλήματα.

 

Γιάννης Μητρόπουλος